• Ceritified

    ISO 9001:2008

  • The Best

    #1 IN JAPAN

  • Number #1

    SUPLIER IN REGION

Test fixture

* ICT/FCT Fixture được sản xuất tại Nhật Bản và nước ngoài có thể đảm bảo được chất lượng sản phẩm theo yêu cầu.
* Kyoritsu Electric Việt Nam có thể làm Fixture của nhiều hãng bằng cách chuyển đổi chương trình.