• Ceritified

    ISO 9001:2008

  • The Best

    #1 IN JAPAN

  • Number #1

    SUPLIER IN REGION

Hệ thống giám sát quá trình sản xuất tại nhà máy, công xưởng

Hệ thống giám sát quá trình sản xuất tại nhà máy, công xưởng

Kap@sitas

Kyoritsu Electric (Vietnam) Co.,Ltd.

 Kyoritsu Electric Corporation.

 

1,Mục đích sử dụng.

Nắm rõ thay đổi trong quá trình sản xuất tại nhà máy

Hạn chế tình trạng đinh trệ sản xuất

・Giám sát, quản lý tổn thất trong sản xuất

Cắt giảm tổng số giờ công lao động

 

 

Trực quan hóa tình trạng sản xuất hiển thị qua màn hình PC

Thông báo tình trạng của máy móc,thiêt bị trong sản xuất

Thu thập thông tin qua thơi gian thực của thiết bị,qua đó phân tích và hiển thị lên hệ thống

Cắt giảm tương đối tổng số giờ công lao động bằng cách tự
động thu thập dữ liệu , số giờ làm việc của thiêt bị

2, Ưu điểm.

Giảm thiểu chi phí lắp đặt do sử dụng thiêt bị không dây, tiêt kiệm đươc chi phí mua sắm thiêt bị.

・Với việc thêm một tháp đèn tín hiệu PATLITE duy nhất vào thiết bị thì có thể trích xuất tín hiệu 1 cách dễ dàng.

Dữ liệu đươc tổng kết,thu thập đươc lưu lại dưới dạng CSV, nên có thể tham khảo và tổng hơp lại dưới định dạng
excel hoặc những định dạng khac.

Từng bước nâng cấp hệ thống nhà máy từ hệ thống Small đên hệ thống IoT thông minh.

3.Kap@sitas Cấu tạo hệ thống quản lí hoạt động sản xuất máy móc.

3-1.Kap@sitas  Standard  Số lượng máy có thể kết nối với một PC lên tới 60 máy

 

3-2.Kap@sitas  Professional   Số lượng thiết bị có thể quản lí~600 máy.

 

 

3-3.Kap@sitas  Premium( Web Monitor Version)

 

 

3-4.Kap@sitas  for  IoT .

 

4,Chức năng.

Chức năng giám sát

・Màn hình hiển thị tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị(State Monitor)

Hiển thị trạng thái thời gian làm việc thực tế của máy móc trên màn hình (hoặc qua tháp đèn tín hiệu).

Màn hình giám sát sẽ nhận tín hiệu trạng thái từ máy móc,màu của đèn hiển thị sẽ thay đổi theo thời gian thực tế, và hiển thị trên đó.

Hiển thị chính xác thiết bị nào bị ngừng hoạt động,để có thể sửa chữa phục hồi một cách nhanh chóng.

 

・Giám sát sản xuất (Production Monitor)

Trạng thái máy móc・Số lượng dự tính・Thành tích thực tế・Sự tiến bộ sản xuất・Tỉ lệ thành tích đạt được・Thời gian hoạt động・Hiệu suất hoạt động・Thời gian sx bất thường・Số lần sx bất thường

Hiển thị thực tế  thời gian chuẩn bị sản xuất・Số lần sản xuất

Nhanh chóng nắm được trạng thái trong sản xuất có tiến bộ hay ngừng trệ hay không.

 

・Biểu đồ hoạt động Gantt:Hiển thị trạng thái của từng máy móc theo thời gian(Mỗi ca)

Có thể xác nhận thiết bị đang bị đình trệ như máy tạm dừng sản xuất, máy chờ trong khoảng thời gian nào, khung giờ nào.

Ngoài ra cũng có thể biết được thành tích sản xuất thực tế theo giờ.

 

Chức năng quản lí, tổng hợp dữ liệu trước đó (Xuất ra file CSV)

・Bảng tổng hợp báo cáo hàng ngày:Tổng hợp thành tích sản xuất mỗi giờ

・Bảng tổng hợp báo cáo hàng tháng:Tổng hợp thành tích sản xuất mỗi giờ

Có thể kiểm tra bất kì thành tích sản xuất mỗi ngày của từng máy.

Ngoài ra có thể thao tác dữ liệu trên file Excel.

 

Bảng tổng hợp tín hiệu:Tổng hợp tình trạng vận hành, thời gian đình trệ,thời gian chờ và số lần chờ của mỗi máy.

・Bảng ghi tóm tắt:Tổng hợp mỗi máy theo trình tự thời gian

Có thể kiểm tra thành tích sản xuất mỗi ngày của mỗi máy, từ đó có thể phân tích, nâng cao sản xuất. Và có thể thao tác dữ liệu trên file Excel.

 

・Chức năng bảng hiển thị quá trình sản xuất(Option)
Hiển thị trên màn hình tình trạng sản xuất tại nhà máy, công xưởng của từng line sản xuất.

Khi lắp đặt bảng hiển thị điện tử cho mỗi dây chuyền sản xuất thì trưởng nhà máy, hay người quản lí nhà  máy, công nhân đều có thể nắm rõ tình hình sản xuất bất kì lúc nào.

Ngoài ra cũng cho phép lấy thông tin cần thiết của từng dây chuyền sản xuất qua bảng này.

 

Hãy liên hệ với chúng nếu bạn cần được hỗ trợ

Xin cám ơn