• Ceritified

    ISO 9001:2008

  • The Best

    #1 IN JAPAN

  • Number #1

    SUPLIER IN REGION

 

Hệ Thống IOT

 

Vấn về trong sản xuất.

Vấn đề ①

Tăng hiệu quả sản xuất bằng cách giảm thời gian dừng lãng phí thông qua phát hiện bất thường nhanh chóng.

 

Vấn đề ②

Hiệu suất sản xuất có thể được nắm bắt trong nháy mắt và sự thay đổi được làm .

 

Vấn đề ③

Làm nguyên nhân hao phí các điểm cần cải thiện bằng bảng chỉ số chung.

 

Vấn đề ④

Áp dụng IoT cải thiện hiệu quả sản xuất với mức đầu tư tối thiểu.

 

Dịch vị do Kyoritsu Denki cung cấp.

 

Phương pháp giải quyết vấn đề.

 

Nếu bạn cần được hỗ trợ thêm về sản phẩm thì hãy liên hệ với chúng tôi.

Xin cám ơn.